การติดตั้ง XAMPP บน Windows

XAMPP เป็นโปรแกรม Web Server จำลอง มีไว้เพื่อทอสอบสคริปต์หรือเว็บโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อติดตั้ง XAMPP แล้ว มันจะมาพร้อมกับ Apache, MariaDB, PHP, และ Perl
สำหรับวิธีการติดตั้งมีขั้นตอน ดังนี้

1.เปิด Google Chrome แล้วพิมพ์ URL: https://www.apachefriends.org/download.html เพื่อทำการดาวน์โหลด XAMPP จากนั้นเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Download (64 bit)

ในบทความนี้เราจะเลือกเวอร์ชั่น 7.4.8

2. ระบบจะดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรม

3. เมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เปิดไฟล์ XAMPP ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมของเรา (จากตัวอย่างโปรแกรมถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Downloads)

4. ระบบจะแสดงข้อความเตือนไม่แนะนำให้ติดตั้ง XAMPP ใน C:\Program Files ให้คลิกที่ปุ่ม OK

5. ระบบติดตั้ง XAMPP จะเริ่มทำงานให้คลิกที่ปุ่ม Next

6. เลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง ในตัวอย่างนี้เลือกทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next

7. เลือกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

8. เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง จากตัวอย่างเลือก English จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

9. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Bitnami ขึ้นมา หากไม่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitnami ใน XAMPP ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “Learn more about Bitnami for XAMPP” ออก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

10. ระบบจะแสดงข้อความว่าโปรแกรมพร้อมที่จะติดตั้งแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Next

11. ให้รอจนกว่าระบบจะติดตั้งโปรแกรมเสร็จ

12. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หากต้องการเริ่มใช้งาน XAMPP เลย ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ “Do you want to start thr control Panel now?” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish

13. Control Panel ของ XAMPP จะแสดงขึ้นมา ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles