วิธีตั้งค่า IP Address ให้ Windows Server 2016

ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุ Static IP Address ให้กับ Network Interface Card หลักของ Windows Server 2016 เพื่อนำมาใช้งานบน Windows นะครับ

เริ่มด้วยการเตรียม IP ที่จะใช้งาน ให้พร้อมจากนั้น Login เข้า Windows Server ก่อน จากนั้นไปที่ปุ่ม Start และ Settings

ในหน้า Settings ให้คลิกที่่ Network & Internet

จากนั้นให้คลิกที่ Ethernet

จากนั้นให้คลิกที่ Change adapter sharing options

ที่หน้าต่าง Network Connections ให้เลือก Network Interface Card ที่ใช้งานหลัก แล้วคลิกขวา เลือก Properties

ที่หน้าต่าง Properties ให้เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แล้วกดที่ปุ่ม Properties ซ้ำอีกครั้ง

ที่หน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ให้กรอกรายละเอียดของ IP Address ที่ใช้งานซึ่งจะประกอบด้วย IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS ที่ 1 และ DNS ที่ 2

จากนั้นให้คลิก OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles