วิธีเพิ่ม IP Address ที่ 2 ให้ Windows Server 2016

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่ม IP Address ที่ 2 หรือ มากกว่าให้กับ Network Interface Card หลักของ Windows Server 2016 เพื่อนำมาใช้งานบน Windows นะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการตั้่งค่า IP Address ที่เป็น IP แรก / Primary IP / Default IP นั้น กรุณาทำตามคู่มือนี้แทนครับ

เริ่มด้วยการเตรียม IP ที่จะใช้งานเพิ่ม ให้พร้อมจากนั้น Login เข้า Windows Server ก่อน จากนั้นไปที่ปุ่ม Start และ Settings

ในหน้า Settings ให้คลิกที่่ Network & Internet

จากนั้นให้คลิกที่ Ethernet

จากนั้นให้คลิกที่ Change adapter sharing options

ที่หน้าต่าง Network Connections ให้เลือก Network Interface Card ที่ใช้งานหลัก แล้วคลิกขวา เลือก Properties

ที่หน้าต่าง Properties ให้เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แล้วกดที่ปุ่ม Properties ซ้ำอีกครั้ง

ที่หน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) จะเห็นว่ามีรายละเอียด IP Address เดิมถูกเพิ่มไว้อยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced

ที่หน้าต่าง Advanced TCP/IP Settings ให้คลิก Add.. จากนั้นใส่รายละเอียดของ IP Address ที่สองได้เลย

จากนั้นให้คลิก OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles