วิธียกเลิกการระงับการใช้งานของผู้ใช้ใน DirectAdmin

Unsuspend user DirectAdmin

หากต้องการยกเลิกการระงับการใช้งานของผู้ใช้ที่ได้ถูกระงับไปใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Unsuspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานของผู้ใช้ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles