วิธีระงับการใช้งานของผู้ใช้ใน DirectAdmin

Suspend user DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถระงับการใช้งานผู้ใช้ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่มีปัญหาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspend

ระบุรายละเอียดการระงับการใช้งานผู้ใช้ (ไม่บังคับ) เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SUSPEND

 • Reason – เลือกเหตุผลที่ต้องการระงับการใช้งานผู้ใช้
  • None – ไม่มี
  • Abuse – การใช้งานในทางที่ผิด
  • Billing Issue – ปัญหาการเรียกเก็บเงิน
  • Inactive – ไม่มีการใช้งาน
  • Other – อื่นๆ
  • Spam – การสแปม
  • User Bandwidth – การรับส่งข้อมูลของผู้ใช้
  • User Quota – โควตาของผู้ใช้
 • Details – กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการระงับการใช้งานผู้ใช้

ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานผู้ใช้ที่เลือกแล้ว (จะมีไอคอน suspend อยู่ที่หลังชื่อของผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles