วิธีเปลี่ยน package ของผู้ใช้ใน DirectAdmin

Change user Packages DirectAdmin

หากต้องการเปลี่ยน package ของผู้ใช้ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยน package

คลิกที่ Change Package

เลือก package ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ CHANGE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยน package ของผู้ใช้ดังกล่าวแล้ว (ที่ Package ของผู้ใช้ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น package ที่เลือก)

Was this article helpful?

Related Articles