วิธีสร้างบัญชีสำหรับใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

Create user customer service hostatom

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบัญชีไว้สำหรับเข้าใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดเบราว์เซอร์แล้วไปยังหน้า login ส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

คลิกที่ “ลงทะเบียน”

กรอกรายละเอียดของบัญชีที่ต้องการสร้าง (รายละเอียดทั้งหมดต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กรอกตัวอักษรยืนยันที่ผู้ใช้เห็น จากนั้นติ๊กถูกที่ “ฉันได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนด ข้อตกลงการใช้งาน” และคลิกที่ “สมัครสมาชิก”

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • Name – ชื่อของผู้ใช้
 • Lastname – นามสกุลของผู้ใช้
 • E-mail – อีเมลของผู้ใช้ (hotmail, gmail หรือ yahoo)
 • Phone – เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ในการจัดส่งบิล

 • Company Name (ถ้ามี) – ชื่อบริษัทของผู้ใช้ (ไม่บังคับ)
 • Address 1, Address 2- ที่อยู่สำหรับจัดส่งบิล
 • City – เมือง
 • State – จังหวัด
 • Postcode – รหัสไปรษณีย์
 • Tax ID – หมายเลขภาษีของผู้ใช้ (ไม่บังคับ)

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

 • คุณรู้จักเราช่องทางไหน – เลือกช่องทางที่ผู้ใช้ได้รู้จัก hostatom
 • THB – หน่วยของสกุลเงิน ระบบจะเลือกเป็น THB (บาท)

ความปลอดภัยของบัญชี

 • รหัสผ่าน – กำหนดรหัสผ่านที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
 • ยืนยันรหัสผ่าน – ยืนยันรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบัญชีแล้วระบบจะพาเข้าสู่หน้าหลักของส่วนบริการลูกค้าของ hostatom ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?