การ un-sync google drive บนเครื่อง PC

สำหรับใครที่มีการเชื่อมต่อ หรือ Sync บริการ Google Drive บนเครื่อง PC (Windows) เอาไว้แล้วต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ สามารถดำเนินการได้ตามบทความนี้ โดยที่ในบทความนี้ Drive ที่เชื่อมต่อกับ Google ไว้ จะเป็น Drive G: สำหรับขั้นตอนการยกเลิกสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ที่ Taskbar คลิกที่ icon “Google Drive”

unsync-google-drive-pc-001

คลิกที่รูปฟันเฟือง ดังภาพ

unsync-google-drive-pc-002

เลือก Preferences

unsync-google-drive-pc-003-1

คลิกที่ฟันเฟืองอีกครั้ง ตามภาพ

unsync-google-drive-pc-004-1

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive ออนไลน์เสียก่อน โดยให้คลิกที่ Disconnect account

unsync-google-drive-pc-005

กลับมาที่ Taskbar คลิกที่รูปแว่นขยาย หรือ icon ค้นหา จากนั้นให้พิมพ์คำว่า “Control Panel” เมื่อระบบค้นหาพบ ให้คลิกที่ App – Control Panel ดังภาพ

unsync-google-drive-pc-008

ที่เมนู Programs คลิกที่ Uninstall a program

unsync-google-drive-pc-009-1

เลือก Google Drive

unsync-google-drive-pc-010

คลิกที่ Uninstall/Change

unsync-google-drive-pc-011-1

คลิกที่ Uninstall จากนั้นระบบจะทำการ un-sync Google Drive บนเครื่อง

unsync-google-drive-pc-012

Was this article helpful?

Related Articles