วิธีตรวจสอบค่า ping ของเว็บไซต์

การ Ping คือ การทดสอบว่า เว็บของเราได้เชื่อมต่อกับ server อยู่หรือไม่ และดูความเสถียรในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องของผู้ใช้กับเครื่อง server หากมีค่าการที่ใช้ในการรับ-ส่งยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ

วิธีการตรวจสอบค่า ping ของเว็บไซต์ มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่ Command Prompt โดยไปที่ search จากนั้นพิมพ์ cmd เลือก Command Prompt

2. พิมพ์คำสั่ง ping แล้วตามด้วชื่อโดเมน ยกตัวอย่างเช่น ping hostatom.com

3. ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งระหว่างเครื่องผู้ใช้กับ server ดังภาพ
จากรูป เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรับ-ส่งนั้นอยู่ที่ 7 มิลลิวินาที

4. แต่ถ้าหากต้องการดูความเสถียรของการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องผู้ใช้กับ server
ให้พิมพ์ ping -t แล้วตามด้วยชื่อโดเมน เช่น ping -t hostatom.com

5. ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งระหว่างเครื่องผู้ใช้กับ server ดังภาพ

6.ในการเช็คความเสถียรของการเชื่อมต่อให้เปิดค้างทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
จากนั้นให้กด Ctrl+c เพื่อหยุดการทำงาน

จากภาพระบบจะแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ใช้กับ server โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 8 มิลลิวินาที

Was this article helpful?

Related Articles