วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Google ในแอป Mail บน Windows

Sign in Email account Google Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail บน Windows สามารถเพิ่มบัญชีอีเมล Google ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิด Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Add account

คลิกที่ Google

กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัทพ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next

กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google จากนั้นคลิกที่ Next

ระบบจะขอการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบัญชี Google ให้คลิกที่ Allow

กำหนดชื่อที่จะให้แสดงในตอนส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

Was this article helpful?

Related Articles