วิธีตั้งค่าไม่ให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ WordPress

สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งาน WordPress ที่ยังไม่ต้องการให้ bot ของ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของตน สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการตั้งค่า

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Settings

คลิกที่ Reading

ติ๊กถูกที่ Discourage search engines from indexing this site จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles