วิธีเพิ่ม subdomain ให้กับบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่ม subdomain ให้กับบัญชี customer ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customer

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเพิ่ม subdomain

คลิกที่ Add Subdomain

กำหนดรายละเอียดของ subdomain ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Subdomain name – กำหนดชื่อของ subdomain ที่ต้องการเพิ่ม
  • Document root – กำหนดตำแหน่งแฟ้มสำหรับจัดเก็บไฟล์ของ subdomain

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่ม subdomain ให้กับกับบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles