วิธีเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Change View

คลิกที่ Switch to Service Provider view

ระบบจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ให้บริการ

Was this article helpful?

Related Articles