วิธีพิมพ์รายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถพิมพ์รายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities

คลิกที่ Summery Report ในหมวด Resources

เลือก report layout ที่ต้องการพิมพ์

คลิกที่ Print

ระบบจะแสดงข้อมูลของ report layout ที่ต้องการพิมพ์ขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles