วิธีแก้ไขรายการ backup ที่ตั้งไว้สำหรับ admin ใน DirectAdmin

Modify schedule Backup data user Admin DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถแก้ไขรายการ backup ที่กำหนดเวลาไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ + ในรายการ backup ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Modify

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนการ backup ข้อมูล จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

กำหนดเวลา backup ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP

 • Minute – กำหนดเวลา (นาที) ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกนาทีที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 30 นาที ก็กำหนดค่าเป็น */30
  • ตัวเลข 0-59 (นาที) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 30 ก็กำหนดค่าเป็น 30
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 30 และ 45 ก็กำหนดค่าเป็น 30,45
 • Hour – กำหนดเวลา (ชั่วโมง) ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกชั่วโมงที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 6 ชั่วโมง ก็กำหนดค่าเป็น */6
  • ตัวเลข 0-23 (ชั่วโมง) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Month – กำหนดวันที่ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • * – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวัน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันที่กำหนด เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 2 วัน ก็กำหนดค่าเป็น */2
  • 1-30/31 (วันที่) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่ที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่ 10 ก็กำหนดค่าเป็น 10
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 10 และ 20 ก็กำหนดค่าเป็น 10,20
 • Month – กำหนดเดือนที่จะให้ทำการ backup ข้อมูลโดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • * – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกเดือน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกเดือนที่กำหนด เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 3 เดือน ก็กำหนดค่าเป็น */3
  • 1-12 (เดือน) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Week – กำหนดวันที่จะให้ทำการ backup ข้อมูลโดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • 1-5 – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
  • 6-7,0 – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  • ตัวเลข 0-7 (วัน) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่กำหนด (0 และ 7 คือวันอาทิตย์)
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันพฤหัสบดี ก็กำหนดค่าเป็น 4
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ก็กำหนดค่าเป็น 2,4,6

เลือกการจัดเก็บไฟล์ backup ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

 • Local: /home/ชื่อผู้ใช้/admin_backups – จัดเก็บไฟล์ backup ไว้ที่โฟลเดอร์ admin_backups
 • FTP – จัดเก็บไฟล์ backup ระหว่างเครื่องผ่านโปรมแกรม FTP
 • Append – กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Nothing – ไม่กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Day of Week: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันจันทร์ ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Monday”
  • Day of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/10”
  • Week of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้สัปดาห์ของเดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/week-2”
  • Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้เดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในเดือนมกราคม ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Jan”
  • Full Date: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วัน-เดือน-ปีที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 มกราคม 2023 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/2023-01-10”
  • Custom: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup ด้วยตัวเอง

เลือกข้อมูลที่ต้องการ backup จากนั้นคลิกที่ SAVE

 • All Data – backup ข้อมูลทั้งหมด
 • Selected Users – backup ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เลือก

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขรายการ backup ที่เลือกแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขการ backup ข้อมูลของผู้ใช้ johny เป็น sandbox และเวลา backup ข้อมูลเป็นทุก 08:30 AM จาก 12:30 AM)

Was this article helpful?

Related Articles