วิธีการเพิ่ม Contacts/Sub-Accounts ในส่วนจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

การเพิ่ม Contacts/Sub-Accounts คือ การเพิ่มให้ Contacts สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารการดำเนินการต่างๆ ในระบบ ตามที่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานกำหนด โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ที่หน้าเว็บไซต์ hostatom.com คลิกเมนู Client Login เพื่อเข้าสู่หน้า Login

2. .ใส่ ที่อยู่ E-mail และ รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

3. ที่หน้าแรก เมนูทางซ้ายมือให้คลิกที่ +เพิ่มการติดต่อใหม่… ดังภาพ

4. ระบบจะเข้าสู่หน้า เพิ่มการติดต่อใหม่ ที่เลือก ให้เลือกเพิ่มการติดต่อใหม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ไป 
ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ) ดังภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Was this article helpful?

Related Articles