วิธีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใน Admin Console สำหรับบริการ Google Workspace

ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนชื่อองค์กร/บริษัทได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เลือก Company profile (ข้อมูลของบริษัท)

5. ที่หน้า Company profile (ข้อมูลของบริษัท) เลือก Profile (โปรไฟล์)

6. ที่ Organization name (ชื่อองค์กร) แก้ไขชื่อองค์กร หรือบริษัทตามที่ต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม SAVE

Was this article helpful?

Related Articles