วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ใน Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Live Mail 2011

2. เลือก Acctount จาก menu bar จากนั้น เลือก Properties

3. เลือก Server และตรวจสอบการตั้งค่า

  • Incoming mail (POP3) : ระบุค่า pop.your-domain.com
  • Outgoing mail (SMTP) : ระบุค่า smtp.your-domain.com
  • User Name : ระบุบัญชี E-Mail แบบเต็ม ตัวอย่าง you@your-domain.com
  • Password : ระบุรหัสผ่านที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail

4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณควรจะเหมือนดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นกด More Settings

5. ตรวจสอบว่าได้เลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นคลิก OK

6. เลือก Advanced tab

7. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • The Incoming server (POP) ระบุค่าเป็น 110
  • The Outgoing server (SMTP) ระบุค่าเป็น 587

8. คลิก Apply จากนั้นคลิก OK

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

 

Was this article helpful?

Related Articles