วิธีคัดลอกไฟล์ด้วย File Manager ใน Plesk

หากเราต้องการคัดลอกไฟล์จากตำแหน่งหนึ่งบน server ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง เราสามารถทำได้ผ่าน File Manager บน Plesk Control Panel ได้ดังนี้

ในคู่มือนี้จะเป็นการคัดลอกไฟล์ sample-file.php ใน aaa-folder ไปยัง bbb-folder

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่ต้องการคัดลอกไฟล์

3. ไปยังตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการคัดลอก

4. ติ๊กถูกหน้าไฟล์ที่ต้องการคัดลอก จากนั้นคลิกที่ Copy

5. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Copy Files ขึ้นมา ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการคัดลอกไฟล์ จากนั้นคลิกที่ OK

6. ระบบจะแจ้งเตือนว่าไฟล์ดังกล่าวได้คัดลอกเรียบร้อยแล้ว

7. ลองเข้าไปเช็คตำแหน่งที่ได้ย้ายไฟล์ไปว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกคัดลอกมาเรียบร้อยแล้ว (จะเห็นว่าไฟล์ดังกล่าวถูกคัดลอกมาในแฟ้ม bbb-folder)

Was this article helpful?

Related Articles