วิธีสร้างและลบ Add-on (ส่วนเสริม) ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้าง และจัดการบริการต่างๆ ของ web hosting ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

วิธีสร้าง Add-on

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Service Plans

3.ในหน้า Service Plans คลิกที่ Add an Add-on

4.หน้า Creating Add-on Plan เลือกแท้บ Resources  ที่ Add-on plan name ให้ใส่ชื่อ plan ที่ต้องการตั้ง จากนั้นให้ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

Define the resources provided with the plan

 • Disk space: กำหนดพื้นที่ใช้งาน หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited 
 • Traffic:  จำนวนคนเข้าเว็บไซต์หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Domains: จำนวนโดเมน หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mobile Sites: จำนวนเว็บไซต์ หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Subdomains: จำนวน sub domain หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Domain aliases: จำนวน Domain alias หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailboxes: จำนวน Mailbox หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailbox size: ขนาดของ Mailbox หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailing lists: จำนวนรายชื่อบัญชีอีเมล หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Additional FTP accounts: จำนวนบัญชี FTP ที่ต้องการ หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Databases: จำนวนฐานข้อมูล หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Expiration date: กำหนดวันหมดอายุ สามารถเลือกได้เป็ยแบบรายวัน รายเดือน แบะรายปี หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

5.Add-on ที่สร้างจะแสดง ดังภาพ

วิธีลบ Add-on

1.1.ติ๊กถูกหน้า Add-on ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove

2.ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าต้องการลบ Add-on ที่เลือกไว้หรือไม่ หากต้องการลบให้กดปุ่ม Yes

3.Add-on ที่เลือกไว้จะถูกลบออกไป ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles