วิธีเพิ่มบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่มบัญชี customer ใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Add Customer

กำหนดรายละเอียดของบัญชี customer ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Add Customer

  • Contact name – กรอกชื่อของผู้ใช้
  • Email address – กรอกอีเมลของผู้ใช้
  • Username – กำหนด username ที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
  • Activate account by e-mail – หากต้องการให้มีการเปิดใช้งานบัญชีผ่านอีเมล ให้ติ๊กถูกที่หน้า Activate account by e-mail
  • – หากไม่ต้องการให้สร้าง subscription สำหรับบัญชี customer ที่กำลังสร้างให้นำติ๊กถูกที่หน้า Create subscription for the customer ออก (หากไม่ติ๊กถูกจะไม่สามารถเข้าสู่หน้า Control Panel ได้)
  • Registered domain name – กรอกชื่อโดเมนของผู้ใช้
  • Service plan – เลือกบริการที่ต้องการใช้งาน
  • Proceed to customizing the subscription parameters after the customer is created – หากไม่ต้องการให้ระบบปรับแต่งค่าของ subscription หลังจากสร้างบัญชี customer ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Proceed to customizing the subscription parameters after the customer is created ออก

ระบจะแจ้งว่าได้เพิ่มบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles