วิธีเพิ่มบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเพิ่มบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers

คลิกที่ Add Customer

กำหนดรายละเอียดของบัญชี customer ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Contact name – กรอกชื่อของผู้ใช้
  • Email address – กรอกอีเมลของผู้ใช้
  • Username – กำหนด username ที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านที่จะใช้เข้าสู่ระบบ
  • Activate account by e-mail – กำหนดว่าต้องการให้มีการเปิดใช้งานบัญชีผ่านอีเมลหรือไม่
  • Create subscription for the customer – กำหนดว่าต้องการให้สร้าง subscription สำหรับบัญชี customer ที่กำลังสร้างหรือไม่
  • Register domain name – กรอกชื่อโดเมนของผู้ใช้
  • Service plan – เลือกบริการที่ต้องการใช้งาน
  • Proceed to customizing the subscription parameters after the customer is created. – กำหนดว่าต้องการให้ระบบปรับแต่งค่าของ subscription หลังจากสร้างบัญชี customer แล้วหรือไม่

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้างบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles