การกำหนดวันหมดอายุให้กับ subscription ใน Plesk

สำหรับผู้ดูแลระดับ Reseller สามารถกำหนดวันหมดอายุให้กับ Subscriptions ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านขวา คลิกที่ Subscriptions => เลือก Subscription ที่ต้องการ

3. เลือกโดเมนที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Customize 

4. เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ Expiration Date ให้นำเครื่องหมายหน้าข้อความ Unlimited ออก จากนั้นให้ใส่วันที่-เดือน-ปี ที่ต้องการ ดังภาพ

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Update&Lock

Was this article helpful?

Related Articles