วิธีการ Forward Mail ใน Webmail ของ Business Email

หากต้องการ Forward mail ที่ได้รับไปให้ผู้อื่น สามารถทำได้โดยข้อมูลบางส่วนจะถูกใส่ไว้ก่อนเบื้องต้น มีดังนี้

  •  ชื่อเรื่องของ mail โดยจะมีข้อความ “Fwd:” นำหน้าชื่อเรื่อง
  • เนื้อความจดหมาย จะประกอบไปด้วย
    • ส่วนหัว: จะมีคำว่า “Original message”
    • ผู้ส่ง, ผู้รับ, วันที่ และหัวเรื่องของอีเมลต้นฉบับ

สำหรับวิธีการ Forward mail มีขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. ที่ Mail => Inbox => เลือกเมลที่ต้องการ Forward

4. คลิกที่ หรือ

5. ใส่อีเมลของผู้รับ ใส่ข้อความจดหมาย เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Send เพื่อส่งเมล

Was this article helpful?

Related Articles