วิธีการตั้งค่า Signature ใน Webmail ของ Business Email

หากต้องการให้อีเมลแสดง Signature (ลายเซ็น)  อัตโนมัติ สามารถวิธีการสร้าง Signature (ลายเซ็น) สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3.  คลิกที่ เลือก Settings

วิธีการสร้าง Signature (ลายเซ็น) 

1. คลิกที่ Mail => Signatures => Add new signature

2. หน้า Add signature ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  1. ใส่ชื่อของ signature
  2. ใส่ข้อความ หรือรูปภาพ
  3. เลือกว่าจะใส่ signature อยู่ข้างบน หรือข้างล่างข้อความ

จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

วิธีการแก้ไข Signature (ลายเซ็น) 

สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม หลังชื่อของ Signature

วิธีการลบ Signature (ลายเซ็น) 

สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม หลังชื่อของ Signature

ในกรณีที่มี Signature หลายอัน สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1. Default signature for new message: เลือก Signature สำหรับข้อความใหม่

2. Default signature for replies or forwardings: เลือก Signature สำหรับอีเมลตอบกลับหรืออีเมลส่งต่อ (Forward)

 

Was this article helpful?

Related Articles