วิธีลบบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft 365

สำหรับผู้ใช้บริการ Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365) สามารถลบบัญชีผู้ใช้งานอีเมลได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า admin ของ Microsoft 365

2.  ใส่บัญชี admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่คุณตั้งขึ้น.onmicrosoft.com จากตัวอย่างขอใช้ชื่อ yourdomain.onmicrosoft.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน คลิกที่ Sign in

4. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Users => Active users จากนั้นติ๊กถูกหน้าบัญชีที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Delete user

5. ระบบจะถามอีกครั้งว่าต้องการลบหรือไม่ หากต้องการให้คลิกที่ Delete user

6. ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิด

Was this article helpful?

Related Articles