วิธีส่งข้อความไปยังผู้ใช้ทั้งหมดใน DirectAdmin

Send message all users DirectAdmin

หากต้องการส่งข้อความไปยังผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Message All Users ในหมวด Reseller Tools

กำหนดรายละเอียดของข้อความที่ต้องการส่ง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SEND

  • E-mail Only – หากต้องการให้ส่งข้อความไปที่เฉพาะอีเมล ให้ติ๊กถูกที่ E-mail Only
  • Priority – กำหนดความสำคัญของข้อความที่ต้องการส่ง โดยจะมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ Low, Medium และ High
  • Subject – กำหนดหัวข้อของข้อความที่ต้องการส่ง
  • Message – กรอกเนื้อหาของข้อความที่ต้องการส่ง

ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ทั้งหมดแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles