วิธีสร้างและจัดการ Private Name Servers ใน DirectAdmin

Private Name Servers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Neme Server ส่วนตัวได้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์องค์กรของคุณหรือเพื่อปกปิด hosting โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ด้วยระดับ Reseller Level

 ที่หน้า Dashboard ของ DirectAdmin ในหัวข้อ Server Manager คลิกที่ Name Servers

create-and-manage-private-nameserver-reseller-level-directadmin-001

ในหน้า Name Servers หากยังไม่มี ให้ทำการสร้างใหม่ โดยคลิกที่ CREATE NAME SERVERS

ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่รายละเอียดดังนี้

  • Domain: เลือกโดเมนที่ต้องการ
  • Name Server 1: ใส่ Name Server ที่ต้องการใช้ จากตัวอย่างใช้ ns1
  • Name Server 2: ใส่ Name Server ที่ต้องการใช้ จากตัวอย่างใช้ ns2

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม CREATE NAME SERVERS เพื่อสร้าง Name Server

create-and-manage-private-nameserver-reseller-level-directadmin-004

แต่ถ้าหากระบบมีการสร้าง Name Server ไว้แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนให้ใส่ชื่อ Name Server ที่ต้องการแล้วตามด้วยชื่อโดเมน จากตัวอย่างจะเป็น ns1.yourdomain.com และ ns2.yourdomain.com
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

create-and-manage-private-nameserver-reseller-level-directadmin-002

หมายเหตุ : เมื่อสร้างหรือเปลี่ยน Name Server แล้วต้องใช้เวลา 4-48 ชม. Name Server ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles