วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers

Private Nameservers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Nemeserver ส่วนตัวได้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์องค์กรของคุณหรือเพื่อปกปิด hosting โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู Nameservers

3. คลิกที่ CREATE NAME SERVERS

4. กำหนด Server และ Domain name ของคุณ จากนั้นคลิก CREATE NAME SERVERS

5. ระบบจะแสดงผลดังภาพ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย Exit 

6. Nameserver จะถูกเปลี่ยนเป็น Nameserver ของคุณ ดังภาพ

หมายเหตุ : ต้องใช้เวลา 4-48 ชม. Nameserver ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles