การเพิ่ม Subscriptions ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้ Control Panel: Plesk ระดับ Reseller เมื่อคุณทำการเพิ่มลูกค้า (Customers) แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้าง Subscription เพื่อแยกการใช้งานให้กับ user แต่ละคน

สำหรับวิธีการสร้าง Subscription มีขั้นตอนการทำ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 กรณีที่เป็นลูกค้าแล้ว (Customers)

 1. ทำการ Login เข้าสู่ Control Panel: Plesk โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
 2. ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in
 1. ที่เมนูด้านซ้านคลิกที่ Customers เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการ ดังภาพ
 1. คลิกที่ Subscriptions => Add Subscription
 1. ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 • Domain name: ชื่อโดเมน
 • Username: ชื่อผู้ใช้เพื่อใช้ในการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ของเว็บ
 • Password: รหัสผ่าน
 • Confirm password: ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
 • Service plan: เลือกบริการที่ต้องการ
 • Description: คำอธิบาย อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ในส่วนของ SSL with an SSL/TLS Certificate และ Your Files to Copy to Hosting ยังไม่ต้องติ๊กถูก ในส่วนนี้สามารถจัดการทีหลังได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

วิธีที่ 2 เพิ่มผ่านเมนู SubScription

ในกรณีที่ไม่ต้องการเพิ่มผ่าน Customer ผู้ใช้สามารถสร้าง Subcription ได้เองเลย โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

 1. ทำการ Login เข้าสู่ Control Panel: Plesk โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
 2. ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in
 1. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Subscriptions => Add Subscription
 1. ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 • Domain name: ชื่อโดเมน
 • Username: ชื่อผู้ใช้เพื่อใช้ในการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ของเว็บ
 • Password: รหัสผ่าน
 • Confirm password: ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
 • Service plan: เลือกบริการที่ต้องการ
 • Description: คำอธิบาย อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ในส่วนของ SSL with an SSL/TLS Certificate และ Your Files to Copy to Hosting ยังไม่ต้องติ๊กถูก ในส่วนนี้สามารถจัดการทีหลังได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles