วิธีแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านสำหรับ login เข้า WordPress

หากคุณลืมรหัสผ่านที่ใช้ login เข้า WordPress สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ตามวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1 : ติดต่อ support ของ hosting ที่ใช้บริการอยู่

เปิด ticket ไปยัง support ของ hosting ที่ใช้บริการอยู่ เช่น หากใช้บริการ hosting ของ hostatom ก็ให้เปิด ticket ไปยัง support hostatom

วิธีที่ 2 : เปลี่ยนรหัสผ่านที่หน้า login ของ WordPress

ไปที่หน้า login เว็บไซต์ WordPress ของคุณ

คลิกที่ Lost your password?

กรอก username หรือเมลที่ใช้ login เข้า WordPress ลงไปในช่อง Username or Email Address จากนั้นคลิกที่ Get New Password

เข้าไปเช็คที่ inbox ของเมลทีี่ได้กรอกไป โดยเมลที่ส่งมาจะส่งมาจาก WordPress และมีหัวข้อเป็น Password Reset เมื่อเจอแล้วให้คลิกที่เมลดังกล่าว

คลิกที่ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่าน WordPress (บรรทัดถัดจาก To reset your password, visit the following address:)

ระบบจะพามายังหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ login เข้า WordPress โดยระบบจะสุ่มรหัสผ่านมาให้ก่อน หากต้องการกำหนดรหัสผ่านเอง ให้กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง New password หรือหากต้องการให้ระบบสุ่มรหัสผ่านใหม่ ให้คลิกที่ Generate Password จากนั้นให้คลิกที่ Save Password

ระบบจะแจ้งว่ารหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนแล้ว

หากต้องการ login เข้า WordPress เลย ให้คลิกที่ Log in จากนั้นก็กรอก username และรหัสผ่านใหม่ตามปกติ

วิธีที่ 3 : เปลี่ยนรหัสผ่าน WordPress ใน phpMyAdmin

login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

คลิกที่ฐานข้อมูลของ WordPress ที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกที่ตารางฐานข้อมูลที่ลงท้ายด้วย “_users”

คลิกที่ Edit

เลือก Function ใน user_pass เป็น MD5 ต่อด้วยกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนที่ Value ใน user_pass จากนั้นคลิกที่ Go

ระบบจะแจ้งว่า user_pass ของตารางฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกแก้ไขแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles