วิธีการแก้ปัญหาลืม Password เพื่อเข้าสู่ WordPress

หากผู้ใช้เกิดลืม Password ที่ใช้ Login เข้าสู่ WordPress วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ มีวิธีการแก้ไข 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 
1. ให้เลือก Lost Password ในหน้า Login

2. ใส่ E-mail เคยกรอกไว้ เพื่อให้ส่งรหัส Password ไปยัง E-mail จากนั้นกด Get New Password

3. Login เข้าสู่หน้าเว็บเมล์ ของคุณ กด Link ที่ให้มา ในเมล์

4.ให้ใส่ Password ใหม่

วิธีที่ 2

1. แจ้งความประสงค์มาทาง Ticket Support

*** แต่ถ้าหากจำ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ได้จริงๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ***

1.ทำการ Login เข้าสู่หน้า DirectAdmin

2. เลือก File Manager > Public_html > wordpress  ที่ ไฟล์ wp-config.php  กด Edit

3. ดู Database Username และ Database Password

4. ไปที่ PHPMyAdmin

5. คลิ๊กที่ฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้น จากนั้นที่ wp_users

6. คลิ๊กที่ Edit

7. ที่ user_pass  ใน Function ให้เลือกเป็น MD5  และ Value ให้ใส่ Password ที่เราต้องการเปลี่ยน จากนั้นกดปุ่ม Go

Was this article helpful?

Related Articles