วิธีการติดตั้งโปรแกรม OpenCart

คุณสามารถติดตั้ง OpenCart  ได้ โดยทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenCart ได้ที่
http://www.opencart.com/index.php?route=download/download

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม OpenCart เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager
สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการ Upload File ด้วย File Manager ใน DirectAmin Control Panel

3. ดำเนินการแตกไฟล์สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการ Extract File หรือแตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จากหัวข้อ
วิธีการสร้างฐานข้อมูล

5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง OpenCart ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/opencart
หน้าเว็บไซต์ของคุณจะแสดง License สำหรับการติดตั้ง จากนั้นคลิก Continue

6. ในส่วนที่ 2/4 Pre-Installation ตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์

หากผลการตรวจสอบแสดง Error ในข้อ 4 (Files) ดังภาพ ให้คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ public_html ดังนี้
/config-dist.php >> /config.php
/admin/config-dist.php >> /admin/config.php

เมื่อทำการแก้ไข แล้วผลการตรวจสอบจะแสดงดังนี้

จากนั้นคลิก Continue

7. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล

  • กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Driver
  • กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
  • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง User
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
  • กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
  • กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Database prefix

กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้

  • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
  • กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-Mail

จากนั้นคลิ๊ก Continue

8. 9. เสร็จสิ้นการติดตั้ง OpenCart สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตั้งค่าเว็บไซต์ คลิกที่ Login to your Administration

หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ “install” เพื่อความปลอดภัย

Was this article helpful?

Related Articles