การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ OpenCart

การส่ง E-Mail ผ่าน OpenCart ช่วยให้คุณสะดวกในส่ง E-Mail ถึงลูกค้าเกี่ยวกับรายการสินค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์
หรือโปรโมชั่นของทางร้านที่ต้องการ และยังช่วยในเรื่องการแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูขั้นตอนการกำหนดค่า E-Mail ของคุณได้ดังนี้

1. ล็อคอินเข้าสู้ระบบในส่วนจัดการ OpenCart เช่น http://yourdomain.com/ocart2/admin/
ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login

2. ที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือก System >> Settings

3. คลิก Edit

4. เลือก Mail ที่แถบเมนู Edit Setting

5. กำหนดรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

  • Mail Protocol : เลือกเมนูเป็น SMTP
  • SMTP Hostname : ระบุเป็น Domain หรือ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งาน
  • SMTP Username : ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์
  • SMTP Password : ระบุรหัสผ่านผู้ใช้งาน
  • SMTP Port : กำหนด Port การเชื่อมต่อเป็น 25 หรือ 587 (แนะนำเป็น 587)
  • Mail Alert : ให้คลิ๊กเลือกการแจ้งเตือน เมื่อมีการ สมัคร, เข้าร่วม, สั่งซื้อ หรือ รีวีว
  • Additional Alert E-Mails : คุณสามารถตั้งค่าอีเมล์เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้รับการแจ้งจาก OpenCart และหากจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าหลายอีเมล์ กรุณาแยกที่อยู่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

เมื่อกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Save

Was this article helpful?

Related Articles