วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ IncrediMail

วิธีการแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ IncrediMail มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

กรุณาเปลี่ยน

 • yourdomain.com เป็นชื่อ domain ที่คุณใช้งาน
 • yourname@yourdomain.com เป็นชื่อบัญชี Email ที่คุณใช้งาน

1.เปิด Mozilla Thunderbird โดยคลิ๊กที่ icon IncrediMail

2. ที่แถบ menu bar ด้านบน เลือก Tools จากนั้นเลือก Account Setting

3. คลิกที่ E-mail ที่ต้องการจากนั้นคลิก Properties

4. ที่ tab General ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

 • Account Name ใส่ชื่อผู้ใช้
 • Display Name ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการแสดง
 • Email address ใส่อีเมล์ของผู้ใช้

ที่ tab Servers

 • ใส่ Incoming mail server
 • ใส่ Outgoing mail Server
 • ใส่ Username
 • ใส่่ Password

ที่ tab Advanced ให้ตั้งค่า

 • Outgoing mail (SMTP) ให้เป็น 587
 • Incoming mail (IMAP) ให้เป็น 143

จากนั้นกดปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles