วิธีนำเว็บไซต์ที่ทำ staging ไปแทนเว็บไซต์ WordPress ปัจจุบันด้วย Softaculous ใน DirectAdmin

หากต้องการนำเว็บไซต์ที่ทำ staging ไปแทนเว็บไซต์ WordPress ปัจจุบันด้วย Softaculous ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ WordPress ในหมวด Softaculous Apps Installer

คลิกที่ไอคอน Push to Live

วิธีนำเว็บไซต์ที่ทำ staging ไปแทนเว็บไซต์ WordPress ปัจจุบันแบบ default

ในวิธีนี้เว็บไซต์ WordPress ปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเว็บไซต์ที่ทำ staging ทั้งหมด (ข้อมูลในฐานข้อมูล และไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมด)

คลิกที่ Push to Live

ระบบจะแจ้งว่าได้แทนเว็บไซต์ดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ปัจจุบันแล้ว ให้คลิกที่ Return to Overview

เมื่อกลับมาที่หน้าหลักแล้ว ใน Current Installations จะเห็นเว็บไซต์ปัจจุบันที่ถูกแทนด้วยเว็บไซต์ที่ทำ staging โดยจะมีคำว่า Recently Pushed to Live ที่ท้ายชื่อเว็บไซต์

วิธีนำเว็บไซต์ที่ทำ staging ไปแทนเว็บไซต์ WordPress ปัจจุบันแบบ default

ในวิธีนี้จะสามารถเลือกให้เว็บปัจจุบันใช้ข้อมูลใดได้บ้าง

คลิกที่แท็บ Customize

ตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Push to Live

  • Overwrite Files/Folders – หากต้องการให้เขียนทับไฟล์และโฟลเดอร์ในเว็บไซต์ปัจจุบัน ให้ติ๊กถูกที่หน้า Overwrite Files/Folders
  • Push Full Database – หากต้องการให้ลบฐานข้อมูลในเว็บไซต์ปัจจุบันและ import ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ staging เข้าไปแทน ให้ติ๊กถูกที่หน้า Push Full Database
  • Choose Database Changes – เลือกฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในเว็บไซต์ปัจจุบัน
    • Database Structure Changes – เลือกโครงสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ในเว็บไซต์ปัจจุบัน (กรณีที่โครงสร้างฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง)
    • Data Changes in Tables – เลือกตารางฐานข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ในเว็บเว็บไซต์จริง (กรณีที่ข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง)

ระบบจะแจ้งว่าได้แทนเว็บไซต์ดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ปัจจุบันแล้ว ให้คลิกที่ Return to Overview

เมื่อกลับมาที่หน้าหลักแล้ว ใน Current Installations จะเห็นเว็บไซต์ปัจจุบันที่ถูกแทนด้วยเว็บไซต์ที่ทำ staging โดยจะมีคำว่า Recently Pushed to Live ที่ท้ายชื่อเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles