วิธีเพิ่ม/ลบโดเมนใน DirectAdmin

คุณสามารถเพิ่ม/ลบโดเมนใน DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนดังนี้

login เข้าใช้งาน DirectAdmin

วิธิเพิ่มโดเมน

คลิกที่ Domain Setup ในหมวด Account Manager

คลิกที่ ADD NEW

กำหนดค่าของโดเมนที่จะเพิ่ม

  • Domain : กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่ม
  • Bandwidth : กำหนดค่า bandwidth ของโดเมน หรือจะติ๊กถูกที่ Same as Main Account หากต้องการตั้งค่า bandwidth ให้เหมือนกับ account หลัก
  • Disk Usage : กำหนดพื้นที่การใช้งานของโดเมน หรือจะติ๊กถูกที่ Same as Main Account หากต้องการตั้งค่าพื้นที่การใช้งานของโดเมนให้เหมือนกับ account หลัก
  • Options : กำหนด option ที่ต้องการให้เปิดใช้งานกับโดเมน โดยติ๊กถูกที่ option ที่ต้องการ (ระบบจะเลือก Secure SSL กับ PHP Access ให้เป็นค่าเริ่มต้น)

จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าโดเมนดังกล่าวได้ถูกสร้างในระบบเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบโดเมน

***หมายเหตุ : การลบโดเมนนี้จะเป็นการลบไฟล์ บัญชีอีเมล และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกสร้างและอัปโหลดขึ้นมาที่โดเมนนี้ทั้งหมดออกจาก server ไปพร้อมๆ กันด้วย (หากมีข้อมูลสำคัญที่อยู่บนโดเมนที่กำลังจะทำการลบ ให้ทำการสำรองข้อมูล หรือดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ ออกจาก server ก่อน

คลิกที่ Domain Setup ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบโดเมน หากต้องการให้ลบข้อมูลของเว็บไซต์ด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Delete web data จากนั้นคลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าโดเมนดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles