วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

วิธิการเพิ่ม Domain

1.เลือกที่ Domain Setup

2. คลิกที่ Add Another Domain

3. ตั้งค่าได้ดังนี้

  • Domain : ระบุ Domain ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • Bandwidth : ระบุค่า Bandwidth หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
  • Disk Space : ระบุค่า Disk Space หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
  • คุณสามารถติ๊กเลือก Secure SSL และ PHP Access ได้ตามที่คุณต้องการ

จากนั้นคลิกที่ Create

4. จากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันการเพิ่ม Domain ว่าได้ถูกสร้างในระบบสำเร็จแล้ว

วิธีการลบ Domain

1. เลือกที่ Domain Setup

2. เลือก Domain ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

3. คลิก confirm เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ Domain ที่เลือก

4. ระบบจะแจ้งยืนยันการลบ Domain ว่าได้ถูกลบสำเร็จแล้ว

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?