วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. คลิกปุ่มเมนู Setting

3. เลือก Password

4. คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ของคุณได้ โดยกรอกรายระเอียดดังนี้

  • กรอกรหัสผ่าน Email ปัจจุบัน ในช่อง Current Password
  • กรอกรหัสผ่าน Email ที่ต้องการเปลี่ยน ในช่อง New Password
  • กรอกรหัสผ่าน Email ที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อยืนยัน ในช่อง Confirm New Password

จากนั้นคลิก บันทึก

 

Was this article helpful?

Related Articles