วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลใน RoundCube Webmail

Create files and folders file manager Plesk

ในกรณีที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Password

กำหนดข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • Current Password – กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในปัจจุบัน
  • New Password – กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
  • Confirm New Password – ยืนยันรหัสผ่านใหม่

จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles