วิธี remove เว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

Remove WordPress WordPress Toolkit Plesk

การ remove ของ WordPress Toolkit นั้น จะเป็นการลบข้อมูลเว็บไซต์ WordPress และฐานข้อมูลออกจาก WordPress Toolkit (เมื่อกลับไปยังหน้าหลักของ Plesk จะเหลือเพียงแต่ชื่อโดเมนเท่านั้น) โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

วิธี remove เว็บไซต์ WordPress ทีละเว็บไซต์

คลิกที่ไอคอนเมนูในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการจะลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบเว็บไซต์ WordPress ขึ้นมา ให้ติ๊กถูกหน้าตัวเลือกที่ต้องการ

  • Delete the database (ชื่อฐานข้อมูล) – ลบฐานข้อมูล (เมื่อติ๊กถูกที่ตัวเลือกนี้ ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลจะถูกลบไปด้วย)
  • Delete the database (ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล) – ลบชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
  • Delete WordPress Toolkit log file for this site – ลบ log ไฟล์ของเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวออกจาก WordPress Toolkit

จากนั้นให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

วิธี remove เว็บไซต์ WordPress ทีละหลายเว็บไซต์

ติ๊กถูกที่เว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบเว็บไซต์ WordPress ขึ้นมา หากต้องการให้ลบ log ไฟล์ของเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวออกจาก WordPress Toolkit ให้ติ๊กถูกหน้า Delete WordPress Toolkit log file for websites

ระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ WordPress ที่เลือกได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles