ประเภทของ Mime Type

Mime Type

Mime Type คือมาตรฐานการสื่อสารของไฟล์เอกสารต่างๆ เพื่อระบุให้เบราว์เซอร์รู้ว่าไฟล์ที่กำลังติดต่อกับ server นั้นคือไฟล์รูปแบบใด เช่น ไฟล์ข้อความ รูปภาพ วิดิโอ ฯลฯ เป็นต้น โดยสามารถตรวจสอบลักษณะของไฟล์ต่างๆ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ไฟล์ applications

ApplicationMime TypeFile Extension
Corel Envoyapplication/envoyevy
fractal image fileapplication/fractalsfif
Windows print spool fileapplication/futuresplashspl
HTML applicationapplication/htahta
Atari ST Programapplication/internet-property-streamacx
BinHex encoded fileapplication/mac-binhex40hqx
Word documentapplication/msworddoc
Word document templateapplication/msworddot
 application/octet-stream*
binary disk imageapplication/octet-streambin
Java class fileapplication/octet-streamclass
Disk Masher imageapplication/octet-streamdms
executable fileapplication/octet-streamexe
LHARC compressed archiveapplication/octet-streamlha
LZH compressed fileapplication/octet-streamlzh
CALS raster imageapplication/odaoda
ActiveX scriptapplication/olescriptaxs
Acrobat fileapplication/pdfpdf
Outlook profile fileapplication/pics-rulesprf
certificate request fileapplication/pkcs10p10
certificate revocation list fileapplication/pkix-crlcrl
Adobe Illustrator fileapplication/postscriptai
postscript fileapplication/postscripteps
postscript fileapplication/postscriptps
rich text format fileapplication/rtfrtf
set payment initiationapplication/set-payment-initiationsetpay
set registration initiationapplication/set-registration-initiationsetreg
Excel Add-in fileapplication/vnd.ms-excelxla
Excel chartapplication/vnd.ms-excelxlc
Excel macroapplication/vnd.ms-excelxlm
Excel spreadsheetapplication/vnd.ms-excelxls
Excel templateapplication/vnd.ms-excelxlt
Excel worspaceapplication/vnd.ms-excelxlw
Outlook mail messageapplication/vnd.ms-outlookmsg
serialized certificate store fileapplication/vnd.ms-pkicertstoresst
Windows catalog fileapplication/vnd.ms-pkiseccatcat
stereolithography fileapplication/vnd.ms-pkistlstl
PowerPoint templateapplication/vnd.ms-powerpointpot
PowerPoint slide showapplication/vnd.ms-powerpointpps
PowerPoint presentationapplication/vnd.ms-powerpointppt
Microsoft Project fileapplication/vnd.ms-projectmpp
WordPerfect macroapplication/vnd.ms-workswcm
Microsoft Works databaseapplication/vnd.ms-workswdb
Microsoft Works spreadsheetapplication/vnd.ms-workswks
Microsoft Works word processsor documentapplication/vnd.ms-workswps
Windows help fileapplication/winhlphlp
binary CPIO archiveapplication/x-bcpiobcpio
computable document format fileapplication/x-cdfcdf
Unix compressed fileapplication/x-compressz
gzipped tar fileapplication/x-compressedtgz
Unix CPIO archiveapplication/x-cpiocpio
Photoshop custom shapes fileapplication/x-cshcsh
Kodak RAW image fileapplication/x-directordcr
Adobe Director movieapplication/x-directordir
Macromedia Director movieapplication/x-directordxr
device independent format fileapplication/x-dvidvi
Gnu tar archiveapplication/x-gtargtar
Gnu zipped archiveapplication/x-gzipgz
hierarchical data format fileapplication/x-hdfhdf
internet settings fileapplication/x-internet-signupins
IIS internet service provider settingsapplication/x-internet-signupisp
ARC+ architectural fileapplication/x-iphoneiii
JavaScript fileapplication/x-javascriptjs
LaTex documentapplication/x-latexlatex
Microsoft Access databaseapplication/x-msaccessmdb
Windows CardSpace fileapplication/x-mscardfilecrd
CrazyTalk clip fileapplication/x-msclipclp
dynamic link libraryapplication/x-msdownloaddll
Microsoft media viewer fileapplication/x-msmediaviewm13
Steuer2001 fileapplication/x-msmediaviewm14
multimedia viewer book source fileapplication/x-msmediaviewmvb
Windows meta fileapplication/x-msmetafilewmf
Microsoft Money fileapplication/x-msmoneymny
Microsoft Publisher fileapplication/x-mspublisherpub
Turbo Tax tax schedule listapplication/x-msschedulescd
FTR media fileapplication/x-msterminaltrm
Microsoft Write fileapplication/x-mswritewri
computable document format fileapplication/x-netcdfcdf
Mastercam numerical control fileapplication/x-netcdfnc
MSX computers archive formatapplication/x-perfmonpma
performance monitor counter fileapplication/x-perfmonpmc
process monitor log fileapplication/x-perfmonpml
Avid persistant media record fileapplication/x-perfmonpmr
Pegasus Mail draft stored messageapplication/x-perfmonpmw
personal information exchange fileapplication/x-pkcs12p12
PKCS #12 certificate fileapplication/x-pkcs12pfx
PKCS #7 certificate fileapplication/x-pkcs7-certificatesp7b
software publisher certificate fileapplication/x-pkcs7-certificatesspc
certificate request response fileapplication/x-pkcs7-certreqrespp7r
PKCS #7 certificate fileapplication/x-pkcs7-mimep7c
digitally encrypted messageapplication/x-pkcs7-mimep7m
digitally signed email messageapplication/x-pkcs7-signaturep7s
Bash shell scriptapplication/x-shsh
Unix shar archiveapplication/x-sharshar
Flash fileapplication/x-shockwave-flashswf
Stuffit archive fileapplication/x-stuffitsit
system 5 release 4 CPIO fileapplication/x-sv4cpiosv4cpio
system 5 release 4 CPIO checksum dataapplication/x-sv4crcsv4crc
consolidated Unix file archiveapplication/x-tartar
Tcl scriptapplication/x-tcltcl
LaTeX source documentapplication/x-textex
LaTeX info documentapplication/x-texinfotexi
LaTeX info documentapplication/x-texinfotexinfo
unformatted manual pageapplication/x-troffroff
Turing source code fileapplication/x-trofft
TomeRaider 2 ebook fileapplication/x-trofftr
Unix manualapplication/x-troff-manman
readme text fileapplication/x-troff-meme
3ds Max script fileapplication/x-troff-msms
uniform standard tape archive format fileapplication/x-ustarustar
source codeapplication/x-wais-sourcesrc
internet security certificateapplication/x-x509-ca-certcer
security certificateapplication/x-x509-ca-certcrt
DER certificate fileapplication/x-x509-ca-certder
public key security objectapplication/ynd.ms-pkipkopko
zipped fileapplication/zipzip

ไฟล์เสียง

ApplicationMIME TypeFile Extension
audio fileaudio/basicau
sound fileaudio/basicsnd
midi fileaudio/midmid
media processing server studioaudio/midrmi
MP3 fileaudio/mpegmp3
audio interchange file formataudio/x-aiffaif
compressed audio interchange fileaudio/x-aiffaifc
audio interchange file formataudio/x-aiffaiff
media playlist fileaudio/x-mpegurlm3u
Real Audio fileaudio/x-pn-realaudiora
Real Audio metadata fileaudio/x-pn-realaudioram
WAVE audio fileaudio/x-wavwav

ไฟล์รูป

ApplicationMIME TypeFile Extension
Bitmapimage/bmpbmp
compiled source codeimage/cis-codcod
graphic interchange formatimage/gifgif
image fileimage/iefief
JPEG imageimage/jpegjpe
JPEG imageimage/jpegjpeg
JPEG imageimage/jpegjpg
JPEG file interchange formatimage/pipegjfif
scalable vector graphicimage/svg+xmlsvg
TIF imageimage/tifftif
TIF imageimage/tifftiff
Sun raster graphicimage/x-cmu-rasterras
Corel metafile exchange image fileimage/x-cmxcmx
iconimage/x-iconico
portable any map imageimage/x-portable-anymappnm
portable bitmap imageimage/x-portable-bitmappbm
portable graymap imageimage/x-portable-graymappgm
portable pixmap imageimage/x-portable-pixmapppm
RGB bitmapimage/x-rgbrgb
X11 bitmapimage/x-xbitmapxbm
X11 pixmapimage/x-xpixmapxpm
X-Windows dump imageimage/x-xwindowdumpxwd

ไฟล์เมลข้อความ

ApplicationMIME TypeFile Extension
MHTML web archivemessage/rfc822mht
MIME HTML filemessage/rfc822mhtml
Windows Live Mail newsgroup filemessage/rfc822nws

ไฟล์ข้อความ

ApplicationMIME TypeFile Extension
Cascading Style Sheettext/csscss
H.323 internet telephony filetext/h323323
HTML filetext/htmlhtm
HTML filetext/htmlhtml
Exchange streaming media filetext/htmlstm
NetMeeting user location service filetext/iulsuls
BASIC source code filetext/plainbas
C/C++ source code filetext/plainc
C/C++/Objective C header filetext/plainh
text filetext/plaintxt
rich text filetext/richtextrtx
Scitext continuous tone filetext/scriptletsct
tab separated values filetext/tab-separated-valuestsv
hypertext template filetext/webviewhtmlhtt
HTML component filetext/x-componenthtc
TeX font encoding filetext/x-setextetx
vCard filetext/x-vcardvcf

ไฟล์วิดีโอ

ApplicationMIME TypeFile Extension
MPEG-2 audio filevideo/mpegmp2
MPEG-2 audio filevideo/mpegmpa
MPEG movie filevideo/mpegmpe
MPEG movie filevideo/mpegmpeg
MPEG movie filevideo/mpegmpg
MPEG-2 video streamvideo/mpegmpv2
Apple QuickTime movievideo/quicktimemov
Apple QuickTime movievideo/quicktimeqt
Logos library system filevideo/x-la-asflsf
streaming media shortcutvideo/x-la-asflsx
advanced systems format filevideo/x-ms-asfasf
ActionScript remote documentvideo/x-ms-asfasr
Microsoft ASF redirector filevideo/x-ms-asfasx
audio video interleave filevideo/x-msvideoavi
Apple QuickTime movievideo/x-sgi-moviemovie

ไฟล์ virtual world

ApplicationMIME TypeFile Extension
Flare decompiled actionscript filex-world/x-vrmlflr
VRML filex-world/x-vrmlvrml
VRML worldx-world/x-vrmlwrl
compressed VRML worldx-world/x-vrmlwrz
3ds max XML animation filex-world/x-vrmlxaf
Reality Lab 3D image filex-world/x-vrmlxof

เมื่อทราบแล้วว่าไฟล์ของตัวเองอยู่ในประเภทไหนและมี extension เป็นอะไร ก็นำข้อมูลที่ได้ไประบุในการเพิ่ม Mime Type ต่อไป

วิธีเพิ่ม/ลบ Mime Type ใน DirectAdmin

Was this article helpful?