วิธีสร้าง mailing list ใน DirectAdmin

Create mailing list DirectAdmin

หากต้องการสร้าง mailing list ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mailing Lists ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ CREATE MAILING LIST

กำหนดชื่อของ mailing list ที่ต้องการสร้าง จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง mailing list ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles