การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู การตั้งค่า

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

2. เลือก อีเมลล์+บัญชี

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

3. เลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

4. เลือก ตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

5. ระบุอีเมลล์และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ถัดไป

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

6. เลือกประเภทบัญชีของคุณเป็น อีเมลล์บนอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

7. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia
การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia
การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

8. จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้โทรศัพท์ของคุณ จะสามารถรับ-ส่ง Email ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles