การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. จากหน้า Home Screen หรือหน้า Application Menu ให้เลือก Mail

2. หากคุณยังไม่เคยตั้งค่า Email ใดๆ กับอุปกรณ์นี้ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 หากคุณเคยตั้งค่า Email บัญชีอื่นๆ แล้ว คุณจะพบหน้าจอคล้ายๆ กับรูปนี้ ให้คุณเลือกที่ Menu

3. เลือกที่ More

4. เลือกที่ New Account

5. เลือก Other (POP3/IMAP)

6. เลือก Manual Setup

7. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า สำหรับ Incoming Server ให้ตรงกับรายละเอียดการตั้งค่าของบัญชี Email ของคุณ จากนั้น เลือก Next

  • ระบุ Port ที่เราให้บริการ คือ 143

8. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า สำหรับ Outgoing Server ให้ตรงกับรายละเอียดการตั้งค่าของบัญชี Email ของคุณ จากนั้น เลือก Next

  • ระบุ Port ที่เราให้บริการ คือ 25

9. ระบุรายละเอียดชื่อเรียกบัญชี Email และชื่อที่จะแสดงให้ผู้รับปลายทางสำหรับ Email นี้ของคุณ จากนั้นเลือก Finish Setup เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles