วิธีแก้ไขปัญหารับ – ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด application จากรายการหน้าจอของคุณ

2. เลือก Menu จากนั้น เลือก More

3. เลือก Account Setting จาก Menu

4. เลือกการตั้งค่า Incoming Settings

5. ตรวจสอบการตั้งค่า incoming server ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

6. ตรวจสอบการตั้งค่า outgoing server ดังภาพ จากนั้นเลือก Next เพื่อบันทึก Account Setting

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles