วิธีแก้ไขปัญหารับ – ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เลือก Setting จากหน้า home

2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จากเมนู Setting

3. เลือก Account ของคุณ จากรายการ Accounts

4. เลือก Account ของคุณจาก menu

5. ตรวจสอบรายละเอียด Incoming Server ให้ถูกต้อง

6. จากนั้น เลือก SMTP จาก Outing Server

7. เลือก SMTP Server ที่อยู่ด้านล่าง Primary Server

8. ตรวจสอบรายละเอียด Outgoing Server ให้ถูกต้อง ดังภาพ

9. เมื่อคุณแน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้องให้เลือก Done

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles