วิธีลบไฟล์สื่อใน media library บน WordPress

Delete media library WordPress

หาต้องการลบไฟล์สื่อที่ได้อัปโหลดไปยัง media library ของ WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Media

วิธีลบไฟล์สื่อเพียงไฟล์เดียว

คลิกที่ไฟล์สื่อที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete permanently

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบไฟล์สื่อที่เลือก ให้คลิกที่ OK

ระบบจะลบไฟล์สื่อที่เลือกออกจาก media library

วิธีลบไฟล์สื่อทีละหลายไฟล์

คลิกที่ Bulk select

คลิกที่ไฟล์สื่อที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete permanently

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบไฟล์สื่อที่เลือก ให้คลิกที่ OK

ระบบจะลบไฟล์สื่อที่เลือกออกจาก media library

Was this article helpful?

Related Articles