วิธีติดตั้งปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Install plugins WordPress toolkit Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถติดตั้งปลั๊กอินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งปลั๊กอิน

คลิกที่ Install

ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา

คลิกที่ Install ที่ปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง

ระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว

หากมีปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมให้ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งในช่องค้นหา หรือหากไม่มีปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้งแล้วให้คลิกที่ x

Was this article helpful?

Related Articles