วิธีติดตั้งปลั๊กอินด้วยการอัปโหลดไฟล์ผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ผู้ใช้สามารถติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress Toolkit ผ่านการอัปโหลดไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์ปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง (ไฟล์ปลั๊กอินที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ .zip)

login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งปลั๊กอิน

คลิกที่ Install

คลิกที่ Upload Plugin

เลือกไฟล์ปลั๊กอินที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

รอระบบทำการติดตั้งปลั๊กอิน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles