วิธีลบ cronjob ใน DirectAdmin

Delete cronjob DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถลบ cronjob ที่ได้สร้างใน control panel ของ DirectAdmin และไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

ติ๊กถูกที่ cronjob ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ cronjob ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ cronjob ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles