วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูล MySQL แบบอัตโนมัติ

MySQL Database เมื่อใช้งานไปนานๆ อาจมีตารางที่เสียหายโดยไม่รู้ตัว ทำให้ฐานข้อมูลทำงานช้า และ Server ทำงานหนัก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราสามารถตั้ง Cron Jobs เพื่อซ่อมแซมตารางฐานข้อมูลอัตโนมัติได้โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --auto-repair -A -u da_admin -pX &

แนะนำให้ตั้ง Cron Jobs เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนครับ

Was this article helpful?

Related Articles