วิธีแก้ไขการไม่สามารถเชื่อมต่อVMware Server ผ่าน vSphere Client ได้

หากไม่สามารถเชื่อมต่อ VMware Server ผ่าน vSphere Client ได้

  1. ให้เปิด console ของ ESXi แล้วกด alt+F1
  2. พิมพ์ unsupported
  3. ป้อน root password
  4. ทำการ restart management server โดยใช้คำสั่ง
/sbin/services.sh restart

* คำสั่งนี้สามารถสั่งผ่าน ssh ก็ได้ครับ หากเปิด Service นี้ไว้
** คำสั่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อ Virtual Machine ที่ทำงานอยู่

Was this article helpful?

Related Articles