วิธีลบ password protect directories ใน DirectAdmin

Delete password protect directories DirectAdmin

หากต้องการลบการตั้งค่า password protect directories ที่ได้ตั้งค่าไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Password Protected Directories ในหมวด Advanced Features

คลิกที่รายการ password protect directories ที่ต้องการลบ

คลิกที่ REMOVE PROTECTION

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบการป้องกัน directory ที่เลือก ให้คลิกที่ CONFIRM

ระบบจะแจ้งว่าการป้องกัน directory ดังกล่าวถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles