วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Apple Mail

2. คลิกเมนู Mail จากนั้น คลิก Preferences

3. คลิก Accounts

4. เลือก Account ที่ต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูล Account ของคุณ

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณมีลักษณะเหมือนการตั้งค่าที่แสดงดังภาพด้านล่าง

6. เมื่อแน่ใจแล้วว่าตั้งค่าถูกต้อง คลิกที่รายการของ Outgoing Mail Server (SMTP)

7. เลือก Edit SMTP Server List… จากรายการ

8. เลือก SMTP server ของคุณ จากรายการ

9. ยืนยัน Server Name ของคุณ

10. เลือก Advanced

11. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังภาพด้านล่าง

12. คลิก OK คลิกปิด หน้าต่าง Account

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles