วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถคัดลอก File ใน File Manager โดยที่ก่อนอื่นจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานตามที่คุณตั้งไว้ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือกที่ File Manager

3. คลิก public_html

4. คลิก Empty Clipboard เพื่อล้างขั้นตอนต่างๆที่ค้างอยู่ในระบบ

5. เลือกไฟล์ที่ต้องการคัดลอก จากนั้นคลิก Add to Clipboard

6. เลือกเป้าหมายที่ต้องการวาง

7. จากนั้นคลิก Copy Clipboard Files here

8. ไฟล์ที่เราเลือกไว้จะถูกคัดลอกมาดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?