วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถคัดลอก File ใน File Manager โดยที่ก่อนอื่นจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานตามที่คุณตั้งไว้ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกเมนู File Manager

3. คลิก public_html

4. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard

5. เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยการนำเม้าส์ไปวางที่ข้อความ จากนั้นระบบจะแสดงข้อความขึ้น ดังภาพ ให้เลือก Copy File

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่เป้าหมายที่ต้องการวางไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม COPY
ในกรณที่ต้องการวางไฟล์ก็อปปี้ไว้ที่ตำแหน่งเดิมให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าหน้าข้อความ Overwrite if already exists

7. ไฟล์ที่เราเลือกไว้จะถูกคัดลอกมาดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles