วิธีการคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Copy files or folders File manager DirectAdmin

หากต้องการคัดลอกของไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ผ่าน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอก

วิธีคัดลอกทีละไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอก

คลิกที่ Copy/Move to…

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ หากไม่ต้องการให้ระบบเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว ให้ปิดการเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง Overwrite จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ Copy

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่เลือกแล้ว

วิธีคัดลอกทีละหลายไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกที่ไอคอนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอก

คลิกที่ไอคอน More…

คลิกที่ Copy/Move to…

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ หากไม่ต้องการให้ระบบเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว ให้ปิดการเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง Overwrite จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ Copy

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles